Pannonhalmi grafikák a Petró-házban

Az áhítattól a szenzációig címmel kiállítás nyílt május 6-án a Petró-házban a Pannonhalmi Főapátság grafikai gyűjteményéből. A kiállítást Hortobágyi T. Cirill bencés, a főapátság perjele nyitotta meg. Beszéde az alábbiakban olvasható.

Barátsággal köszöntöm önöket a mai kiállítás megnyitóján. A Pannonhalmi Főapátságnak egy méltatlanul kevéssé ismert, kutatott és publikált gyűjteménye, a grafikai gyűjtemény áll most önök előtt Petneki Áron művészettörténész, a kiállítás kurátorának prezentálásában.

Egy monostor önmagában nem kívánja a művészeti alkotások gyűjtését. Mégis, a régi monostorok, mint az általános emberi kultúra őrzői és továbbadói, szükségszerűen többé-kevésbé múzeumokká váltak. Ez a folyamat talán azzal kezdődött, hogy a liturgiát, az istentiszteletet a szerzetesek mindig igényesen gondozták. Így a liturgia hívta létre a művészeti alkotásokat. Ehhez Pannonhalmán még két sajátosság járult hozzá. Az első talán az, hogy a főapátok, mint egyházi méltóságok, a 18–19. század folyamán természetesnek tartották, hogy bizonyos mecénási szerepet töltesenek be, azaz tudatosan, szervezetten vásároltak műkincseket.

A másik helyi sajátosság, hogy a gyűjteményekkel való tudatosabb foglalkozás és azoknak a fejlesztése elsősorban a rendnek 1802 után vállalt új munkakörével függ össze, tanítást bízott akkor ránk az uralkodó . A szerzeteséletnek a nevelői és oktatói, értelmiségi profilú átalakulása természetszerűen hozta magával ezt az igényt. Hiszen a tanárképzésben szemléltetőeszköznek is felhasználták a gyűjteményeket.

Hogyha a grafikai anyaggal foglalkozó egykori rendtársaink közül kellene valakit kiemelni, az Szeder Fábián lenne, aki könyvtáros korában az általa gyűjtött metszeteket és egyéb grafikai anyagokat lapokra ragasztva könyvbe köttette be, ezzel a múltszázadi gyűjtés egy sajátos formáját is megőrizte számunkra, másrészt biztosította az anyag fennmaradását.

Nagyon örülök, hogy létrejött ez a kiállítás, a főapátság nevében köszönöm a lehetőséget Miskolc városának, a Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria, és ennek a háznak minden vezetőjének, munkatársának, de legfőképp Petneki Áron művelődéstörténésznek, a kiállítás kurátorának. Az ő szaktudása és szívós elkötelezettsége kellett ahhoz, hogy a kiállítás megvalósuljon. Köszönetemet tolmácsolva hadd említsem meg a főapátság azon munkatársait is, akik Áron segítségére voltak: Bogdán Melinda, Miletics Katalin Janka, Kovács Péter és Tanay Péter.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy kiállítás sohasem vállalkozhat arra, hogy mindent elmond a választott témáról. A célját talán akkor éri el, hogyha a lényeget villantja fel, és ezáltal képes visszhangokat kelteni a nézőben. Úgy gondolom, hogy a főapátság gyűjteményeinek grafikái jó helyre kerültek most, önök, a látogatók szeme elé. Értelmezzék őket bár az ábrázolt téma, a művészeti technika, vagy az esztétikai szépség felől, de mindenképp keressék bennük az áhítattól a szenzációig a háttérben húzódó mondanivalót, az Úristenbe vetett hitet, az erkölcsi jót. Így nemcsak új ismereteket, nem csupán esztétikai élményt jelent majd ez a kiállítás, hanem megérinti önöket. Felhívás lesz a továbbgondolásra, a távolbanézésre is.

Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a kiállítás lehetőségét!

A képen balról Petneki Áron és Hortobágyi T. Cirill OSB

Bemutatkozott Miskolcon a KÉSZ új elnöke

Tavaly november 12-én választották meg a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége országos elnökévé Makláry Ákos görögkatolikus áldozópapot, a budai, Fő utcai egyházközség parókusát. Azóta május 2-án járt először Miskolcon, hogy megismerkedjen a helyi KÉSZ-csoport tagjaival, munkájával.

– Anyai ágon görögkatolikus papcsaládból származom – mondotta. – Tanulmányaimat Nyíregyházán, Pannonhalmán végeztem, a teológiát pedig Budapesten. Rómában egyházjogot tanultam. Rövid ideig Rakacaszendre küldött főpásztorom, Keresztes Szilárd püspök úr, majd Miskolcra kerültem, két évig voltam káplán a Búza téren, Gulybán Tibor parókus úr mellett. Hitoktattam a Fráter György Katolikus Gimnáziumban, de a jezsuitáknál, a Fényiben is. Feleségem orvos, első kislányunk itt született. Miskolcról Máriapócsra, a lelkigyakorlatos házba kerültem, majd egy Szabolcs megyei községben, Anarcson voltam parókus. Két éve kerültem a budai parókiára, második kislányunk már itt született. Tanítok a Sapientia szerzetesi főiskolán és sok feladatom, dolgom van az egyházi bíróságon is.
A KÉSZ feladatáról szólva elmondta, hogy a zsinat óta felértékelődött a világiak szerepe az egyházban. A szekularizáció, a paphiány miatt sok feladatot át kell venniük a papoktól, emelni kell a világi Krisztus-hívők rangját. Véleménye szerint a KÉSZ világi evangelizációs egyesület. Ökumenikus szervezet, mindenki tagja lehet, aki meg van keresztelve.

Szoboravatás – Oláh Miklós ’56-os mártír halálának 60. évfordulója alkalmából

Április 12-én ünnepi istentiszteletet és szoboravatást tartottak Miskolcon, a Kossuth utcai református templomban Oláh Miklós ’56-os mártír halálának 60. évfordulója alkalmából. Az istentiszteleten igét hirdetett Bogárdi Szabó István püspök, előadást tartott Horváth Miklós hadtörténész.

Negyedik alkalommal rendezték meg április 1-én Miskolcon a városi keresztutat

Mint az előző években, most is a Szent Anna templomtól indult a több száz résztvevő, köztük sok gyerek, a Szent Imre, a Gárdonyi, a Vörösmarty, a Szent Ferenc Katolikus Általános Iskolák, és a fennállása 25. évfordulóját a héten ünneplő Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai.

A szertartást Mikolai Vince főesperes, diósgyőri plébános vezette és Szarvas Péter kerületi esperes, a Szent Anna templom plébánosa szervezte. Mint korábban, most is a Tizeshonvéd, a Széchenyi és a Szemere utcákon át haladtak a Mindszenti templomig. Az elmélkedés szövegét minden állomáson egy-egy plébánia, egyházi iskola, a városi karitász tagjai, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja, szerzetesek – jezsuiták és Teréz anya nővérei -, rózsafűzér- társulatok tagjai olvasták fel és vitték a keresztet. Ebben az esztendőben is nagyon sokan vettek részt a keresztúton, annak is köszönhetően, hogy végre nagyon szép, napos idő köszöntött ránk ezen az ünnepi eseményen. A menet zavartalan haladását a városi rendőrök biztosították.

 

Szöveg: Gróf Lajos Fotók: Fojtán László

Elérhetők az Archívumban a korábbi évek lapszámai

Kedves Olvasóink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy már elérhetők az Archívum menüpontban a korábbi évek lapszámai. Olvassák, töltsék le, osszák meg ismerőseikkel is újságunk régebbi számait.

Kövessék munkánkat a közösségi médiákon is, megtalálják a Keresztény Szemlét a Facebookon és a Google pluszon is.

 

Elindult a Keresztény Szemle internetes felülete!

Kedves Olvasó!

Elindult a Keresztény Szemle internetes felülete!

Hamarosan elérhető lesz rajta újságunk minden korábbi lapszáma is.

A weboldal feltöltése még zajlik, kis türelmüket és megértésüket kérjük.

Jó böngészést kívánunk!