Könyvbemutató a Millenniumi-teremben

Szent Péter és Szent Pál ünnepének előestéjén, június 28-án, ismét a Mindszenti-templomban misézett Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, kihasználva az alkalmat, hogy városunkban járt, bemutatni azt a könyvet, egy interjúkötetet – Az élet a szeretetben teljes címűt –, amely Elmer István író, az Új Ember volt munkatársa közreműködésével készült.

A kánikulai hőségben is megtelt a terem, többen eljöttek a miskolci papok, plébánosok közül is, hogy köszöntsék és meghallgassák a püspököt. Ahogy a kötetben, a bemutatón is az újságíró kérdezett, de új, aktuális kérdésekről is szót váltottak. Így Európa – és sajnos benne országunk – elvallástalanodásáról, hitünk elvesztéséről is. („Jó” példa erre, amit a beszélgetés végén hallhattunk: székhelyén, Debrecenben csak minden tizedik elhunyt részesül egyházi temetésben, a többi kilencet polgári szertartással búcsúztatják.)

Néhány mondat a könyvből, amelyek ezen az estén is elhangzottak. Beer Miklós püspöktől származik a következő: „Igyekezzünk életünket az elveinkhez igazítani, mert ellenkező esetben elveink fognak az életünkhöz igazodni.” Azaz, ha a keresztény ember nem figyel arra, hogy az Istentől kinyilatkoztatott elveket betartsa, kiszolgáltatottá válik. Az isteni kinyilatkoztatás nem is csupán elveket, hanem életformát jelent. Igyekezzünk megélni Krisztus életét, mondjuk ki: olyan életet akarunk élni, mint Krisztus.

Természetesen szóba került az indulás, a szülőhely, a család. Itt, Miskolcon, aki ismerte püspök urat, tudta, hogy Csesztvén született, Madách Imre egyik lakhelyén, „ahol édesapám él, s ahol gyermekkoromat, fiatalkoromat töltöttem. Sok kedves emlék köt oda, mindenkit ismerek, s ők is ismernek engem.” De minden más helyen, ahol megfordult, otthon érezte magát. Bevallotta, hogy mikor megtudta, Miskolcra kell jönnie, félt ettől a várostól. Nagyon kellemesen csalódott, hiszen kiváló papokat, gazdag hitéletű egyházközséget, jó embereket ismert meg városunkban. Azóta is mindenhol hirdeti ha Miskolc szóba kerül, ez a város sokkal jobb, mint a híre.

Tudjuk püspök atyáról azt is, hogy kései hivatás, ahogy most mondta, talán későn érő típus, aki érettségi után műszaki pályára készült, sőt el is végezte Győrött a főiskolát, távközlési üzemmérnök diplomája van. De már ott is tudta, érezte az Isten hívó szavát, s a diploma megszerzése, majd másfél év katonaság után jelentkezett a teológiára. S ha voltak is kétségei, valóban papnak hívja-e az Úr, olyan atyák segítették, egyengették útját, mint Vigyázó Miklós, aki évtizedeken át volt lelkivezetője, Pálos Antal jezsuita atya, aki átlendítette megtorpanásain, vagy később, például egyházmegyés püspöki kinevezése idején a ferences Barsi Balázs.

A papszentelés előtt jelmondatot kell választani. Ahogy a könyvben mondja, „mindenképpen bele akartam fogalmazni Isten szeretetét… Rátaláltam János apostol első levelében: Ha szeretjük egymást, akkor Isten bennünk él. A szeretet nem érzés, hanem döntés! Döntés a másik mellett, Isten mellett. Ugyanakkor mindig önfeladás, önmegtagadás, ahogy Jézus mondja: aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét.”

A kápláni, plébánosi évek után spirituálissá nevezte ki püspöke a váci szemináriumba, ugyancsak spirituális volt rövid időre a Központi Szemináriumban, majd jött a váratlan fordulat, XVI. Benedek pápa 2010-ben egri segédpüspökké nevezte ki. Már az első napon megtudta, hogy Miskolcra szánja főpásztora, nemcsak segédpüspöki, plébánosi feladatai is lesznek a városban. Csaknem két éve, 2015. szeptember 21-én pedig megkapta kinevezését a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyébe.

Végül néhány mondat a könyv végéről. „Az Atya mindannyiunkat eleve arra rendelt, hogy hasonlókká váljunk Fiának képmásához. Az ember törekedjék ezt a képmást kialakítani az alatt az idő alatt, amíg a földön él, s ezt akkor tudja elérni, ha minden nap életre váltja azt, amit az evangéliumból megértett.”

A beszélgetés után hosszú sor állt az asztal előtt, mindenki személyre szóló ajánlást kapott megvásárolt könyvébe a püspöktől és a bemutatót vezető újságírótól is.

G. L.

Fojtán László felvételei

 

 

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.