Engedjük az Isten akaratának teljesülését – Pappá szentelésük előtt bemutatkoztak Miskolcon az egri diakónusok

Immár évtizedes hagyomány, hogy azok a diakónusok, akik pappá szentelésük előtt állnak, ellátogatnak Miskolcra szemináriumi elöljáróikkal együtt, hogy bemutatkozzanak a Miskolci Esperesi Kerület papjainak. Idén dr. Sedon László kanonok, hejőcsabai plébános volt a házigazda. Buda Péter szemináriumi rektorral együtt Maksó Péter és Holló Gábor diakónusok jöttek el június 1-jén Miskolcra.

A város papsága az itt működő szerzetesekkel, jezsuitákkal, Szent Ferenc Kistestvéreivel együtt koncelebráltak Buda Péter rektorral azon a szentmisén, amelyen szentbeszéd helyett a két diakónus számolt be hivatása történetéről. Előbb azonban a rektor beszélt arról, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Egerben rendezték meg az országos kispaptalálkozót. Nagy öröm volt a több mint 200 kispap jelenléte az egri bazilikában. Ez nagy számnak tűnik, de ha elosztjuk az egyházmegyék számával, aztán ezt a számot továbbosztjuk hattal, a hat évfolyamnak megfelelően, bizony az jön ki, hogy egyházmegyénként egy-egy évfolyamon két kispap tanul. Jelenleg az egri szemináriumban 28 kispap készül hivatására, közülük 15-en az egri, tízen a debrecen-nyíregyházi, ketten a váci egyházmegyéhez tartoznak, egy kispap pedig a munkácsi egyházmegyéből jött.

Maksó Péter egy mátrai községben, Hasznoson született, abban a faluban, ahol 1947-ben megjelent a Szűzanya. Ezért is érthető erős kapcsolata, tisztelete a Szent Szűz iránt. Érettségi után gyengeáramú villamosmérnöki diplomát szerzett, és ebben a szakmában dolgozott, majd Olaszországba került, ahol évekig síoktatóként tevékenykedett. Istenkapcsolata azonban ez idő alatt is töretlen maradt, de a papi hivatásra sokáig nem gondolt. Végül még világiként beiratkozott a Sapientia Szerzetesi Főiskolára, teológiát tanult, majd egy hivatástisztázó lelkigyakorlat után jelentkezett a szemináriumba. Mind elmondta, Balog Gyula kanonok, újdiósgyőri plébánosnak döntő szerepe volt abban, hogy végül igent mondott Isten hívó szavára. A főiskolai tanulmányokat beszámították, így a szemináriumban töltött négy év után szentelik.

Holló Gábor Egerben nevelkedett, vallását gyakorló, hívő családban. Érettségi után nem volt különösebb elképzelése a pályaválasztást illetően, de mert az idegen nyelveket szívesen tanulta, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jelentkezett anglisztika szakra. Két év után itt érezte meg a papság utáni vágyat. Az egyetemen sok békétlenség, nyugtalanság után gondolt rá, hol tehetné le élete terheit. Tagja volt az egyetemi ifjúsági közösségnek, de a kollégium kápolnája volt az a hely, ahol sikerült személyes kapcsolatba lépni Istennel, s a napi beszélgetés hozta meg számára az elhatározást, vállalja a papi hivatást, jelentkezik a szemináriumba.

Mindketten beszéltek arról, hogy próbáltak ellenállni a gondolatnak, féltek a magánytól, a papi élet nehézségeitől, végül döntöttek: engedjük az Isten akaratának teljesülését. Mindkettőjüket június 17-én szenteli pappá az egri bazilikában dr. Ternyák Csaba érsek.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.