Michael August Blume apostoli nuncius a Miskolci Egyházmegyében tett látogatást

A szentszéki követet január 31-én, délután Orosz Atanáz és az egyházmegye papsága fogadta az Egyházmegye székházában. Blume érsek előadás közben, balról Sivadó Csaba Az apostoli nuncius Atanáz püspök meghívására érkezett a Miskolci Egyházmegyébe az év első papi rekollekciójára, ahol az egyházmegyében szolgáló áldozópapokkal, tisztelendő asszonyokkal és diakónusokkal találkozott, és osztotta meg missziós és evangelizációs tapasztalatait az egyházmegyei klérussal.

Blume érsek, Atanáz püspök a kápolnában

A találkozó a Székház kápolnájában végzett vecsernyével kezdődött. Az amerikai születésű szerzetes-érsek előadása előtt bemutatkozva pályájának legfontosabb szakaszairól is említést tett. Magyar, rábaközi gyökereiről, szülővárosában végzett tanulmányairól, illetve plébániájáról, melyet az Egyesült Államokban letelepedett magyar közösség alapított mintegy száz évvel ezelőtt. Beszélt benini, togói, valamint ugandai apostoli nunciusként betöltött hivatali tapasztalatairól. Említést tett arról is, hogy 2004-ben Keresztes Szilárd püspök meghívására kis időre nemzeti kegyhelyünkön, Máriapócson is tartózkodhatott. Ez az alkalom volt az, amikor először lehetősége volt a görögkatolikus roma közösségekkel is találkozni.

Michael August Blume

A szentszéki nagykövet személyes tapasztalataira alapozva mutatott rá, mennyire fontos a szolgálatunkra bízottak megismerése. Ez az észak-magyarországi romapasztorációban is megszívlelendő, még akkor is, ha a nyelvtudás még egyedül nem a siker kulcsa. Többször utalt a nuncius Ferenc pápának Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítására, arra a törekvésre, hogy az evangélium megismerésének lehetőségét minden emberhez, a perifériákon élőkhöz is el kell vinni. A jelenlévő lelkipásztoroknak figyelmébe ajánlotta még a Szentatya tavaly kiadott Örüljetek és ujjongjatok kezdetű buzdítását is, különösen az életszentségre és misszióra, valamint az imádságra vonatkozó részeket. A nuncius másnap az általa celebrált csöndes szentmise után búcsúzott el a Miskolci Egyházmegyétől azzal a reménnyel, hogy néhány hónap múlva még visszatér oda.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.