70 éve kezdődött a görögkatolikus egyház felszámolása Kárpátalján

Hetvenedik évfordulója annak, hogy Puskás László atyát letartóztatták, s ezzel megkezdődött a kárpataljai görögkatolikusok üldözése. Puskás atya a szabaduláskor Fia, Puskás László atya és unokája Jankáné Puskás Bernadett tisztelendő asszony készítette összeállításból olvashatnak részletet: 1949 elején indult meg a kárpátaljai görögkatolikus egyház üldözésének második, az ellenséges szándékok szerint a teljes megsemmisítésig tartó radikális szakasza.

Hogy példát statuáljon, a bolsevik hatalom az egyházának elhagyását és a pravoszláv egyházba való átlépést elutasító, legközismertebb városi papok letartóztatásával kezdte a folyamatot. Elsőként 1949. január 20-án, este 23 órakor Puskás László áldozópap, püspöki tanácsos, az ungvári székesegyház lelkésze lakásán jelentek meg a KGB munkatársai január 19-én kelt letartóztatási paranccsal. Hajnali 4 órára végezve a házkutatással és a lefoglalt ingóságok jegyzékével, letartóztatták, és még aznap, január 21-én 13 órakor, majd este 21.45 órától 23.20-ig maga a nyomozó osztály főnöke, Akszjonov alezredes folytatta le első kihallgatását. Ezt március közepéig még tizenöt további kihallgatás követte, majd a koncepciós per lefolytatása után, 1949. március 28-án hozott ítélettel 25 év javító-büntető munkatáborokban való elzárásra, továbbá öt év jogaitól való megfosztásra és a tulajdonában levő vagyon elkobzására ítélte. A dzsezkazgáni láger rézbányájában dolgozott, majd szívbeteg munkaképtelenként rokkantlágerbe kerül. Puskás László atya a GULÁG-ról megroppant egészséggel szabadult Sztálin halála után, 1956-ban. A lágerben szerzett súlyos betegségének következtében 1969. április 27-én halt meg. Részlet a KGB kihallgatási jegyzőkönyvből: „Válaszoljon, önnek személy szerint, mit diktált a lelkiismerete és vallási meggyőződései a görögkatolikus és a pravoszláv egyház egyesülése kérdésében? Válasz: Lelkiismeretem és vallási meggyőződéseim azt sugallták nekem, hogy életem végéig hűnek kell maradnom görögkatolikus hitemhez.”

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.